Login:
Heslo:
 
Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Hodně úspěchů a turistických kilometrů v roce 2023
Hledat
Navigace: Klub českých turistů Poděbrady > Turistické informace > Informace pro vedoucí výletů

Informace pro vedoucí výletů

 

Začátek

Dlouhodobé plány výletů

Proplácení příspěvků na dopravu a vstupné

Měsíční plány

Propozice

Vyúčtování

Zpráva o výletu

Ostatní

Dlouhodobé plány výletů

zpět

Vedoucí mají možnost ohlásit své výlety dopředu - zpravidla jeden výlet na měsíc pro jednoho vedoucího (datum, cíl nebo hlavní body trasy, kilometráž, vedoucí). Lze avízovat i více termínů, pokud však dojde ke kolizi termínů, je nutná domluva, buď přese mne nebo přímo mezi vedoucími výletů. Každý vedoucí by měl mít možnost obsadit alespoň jeden termín v každém měsíci. 

Neobsazené termíny v jednotlivých měsících lze pak doplnit do stanoveného dne, obvykle do 8. (někdy do 10.) dne v měsíci, který předchází měsíci konání výletu. Měsíční přehledy budou pak odeslány do místního tisku a zveřejněny na webu a na nástěnce.

 

 Předběžný plán na měsíc - rezervace termínů na výlety 

 Termíny na prosinec 2023

2.12. 2023 (so) Žďár nad Sázavou, advent na zámku, krátká vycházka, Chlubnová

9.12. 2023 (so) Devět památek Kolína, Formánková

13.12. 2023 (st) Adventní vycházka, Sehnalová

16.12. 2023 (so) Polabské národopisné muzeum, 9 km, Nováková

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termíny na leden 2024

1.1. 2024 (po) Novoroční šlapanda

6.1. 2024 (so) Tříkrálový pochod okolo Karlštejna, 8 km, Nováková

17.1. 2024 (st) Kudrnáčova naučná stezka (Poříčany - Klučov), 4 km, Chlubnová

20.1. 2024 (so) Zimním Polabím (Poděbrady - Libice), akce KČT Kostomlaty, 10 km, Zůra

 

Kudrnáčova naučná stezka / Poříčany - Klučov /.Je to středa 17.1.2024 , celkem 4 km.

Termíny na únor 2024

14.2. 2024 (st) Zůra (trasu dodá)

 

Proplácení příspěvků

zpět

na dopravu, vstupné a ubytování našim členům při účasti na akcích KČT Poděbrady od ledna 2023.

 

Nezapomeňte vybrat a uschovat jízdenky (podepsané), vstupenky, potvrzení a přiložit je k vyúčtování (seznam účastníků).

Jízdné:     Doporučuje se využívat pásmové jízdenky PID, IREDO a podobné. Do Prahy šestipásmová do první stanice v Praze (rychlík: Vysočany nebo Libeň, osobní vlak: Horní Počernice), dále po Praze je třeba mít příslušný doklad (např. lítačku).

                 Nově se osvědčila krajská 24hodinová jízdenka pro pásma 1-12, pro seniory za 70,- Kč. Lze na ni absolvovat celý výlet nebo jeho podstatnou část. Přehled pásem viz:   a3_tarifni_pasma_vlak.indd (pid.cz)

 

             Příspěvky pro účastníky akcí (členy KČT Poděbrady)

 

jízdné                   do 59,-       60 – 79                 80-99          100 a více

příspěvek             0                 30                         40               50

 

(počítá se podle skutečně zaplaceného jízdného za celý výlet, nutno doložit podepsanými jízdenkami)

Vedoucí výletu dostane proplacené celé jízdné.

Při příštím zdražení jízdného bude výše příspěvků znovu projednána.

vstupné      proplácet celé vstupné, max. 100,- Kč  (startovné na pochodech se neproplácí, členové KČT již mají slevu)

Odměny vedoucím výletů – neproplácet, příp. odměny uvážit na konci roku podle finanční situace

                Jízdní kola: Proplatit polovinu přepravného

 

Měsíční plány

zpět

Nahlásit výlet do měsíčního plánu (obvykle do 5. v předchozím měsíci) mailem: alex.kusak@seznam.cz (Cíl nebo trasa/ Datum/ Počet km/ Vedoucí). Pokud byl již v dlouhodobém plánu, stačí potvrdit, že se bude konat. Měsíční plán je pak odeslán do místních novin (bez jmen vedoucích) a vyvěšen na nástěnku (se jmény vedoucích).  

Propozice

zpět

Cca týden před akcí poslat na stejný mail propozice (oznámení) výletu. 

Oznámení lze doplnit dalšími důležitými nebo zajímavými údaji, např.: obtížný terén, možnost zkrácení na ... kilometrů, svačinu s sebou, oběd v restauraci, výše startovného či doplatku ke vstupnému, zajímavosti na trase apod.

Snažte se text nepřetěžovat (zvlášť pokud není graficky členěný). Nejlépe do rozsahu půl až ¾ stránky, na nástěnku max. A4, na web lze zveřejnit i víc.

Fotky, mapky apod. lze v případě nutnosti vytisknout na nástěnku, ale nelze je umístit na web přímo do textu. Jedině jako přílohy na prokliknutí, což znesnadňuje přehlednost. Můžete ale přidat odkazy na další webové stránky, včetně odkazu na trasu: např.: Trasa pěšky: Jiřího náměstí, Poděbrady, Česko  Divadelní, Poděbrady, Česko • Mapy.cz

Propozice musí obsahovat název akce, datum, čas a místo srazu, trasu (start, cíl, počet km), jméno vedoucí(ho).

Forma je ponechána na vedoucí(m), po dohodě přeformátuji do jednotné podoby, jinak zveřejním v dodané podobě, pouze s opravou příp. překlepů nebo gramatických prohřešků. Po zveřejnění doporučuji zkontrolovat a příp. chyby nahlásit na mail alex.kusak@seznam.cz abych je mohl rychle opravit.  

Příklad:

Název akce

1. 1. (sobota)

Sraz: kdy, kde; odjezd, příp. dopravce (Arriva/ ČD apod.). Druh jízdenky stačí upřesnit na srazu, lze dát i do oznámení (např. pásmová 1-12 zvýhodněná za 70,- Kč).

Trasa: alespoň výchozí a cílové místo a počet kilometrů

 

Návrat (předpokládaný)

S sebou: 

Vedoucí: jméno, příp. i telefonní číslo

 

Na místě srazu se doporučuje dát všem účastníkům tel. číslo vedoucí(ho). Během akce platit případné vstupné za členy odboru (pokud možno hromadnou vstupenku) a vybrat od členů částku přesahující 100,- Kč (pouze do této výše lze vstupné nechat proplatit). Na konci cesty vybrat jízdenky podepsané od účastníků (členů odboru) a proplatit jim příspěvek na jízdenky (viz tabulka výše), vedoucí dostane proplacenou celou hodnotu jízdenky.

Zpráva

zpět

Prosím o zaslání zprávy o průběhu akce na mail alex.kusak@seznam.cz (datum, jméno vedoucí či vedoucího, počet účastníků – členové + hosté, ušlé kilometry + další údaje podle libosti, především kulturní a přírodní zajímavosti na trase, události během výletu aj.). Tato zpráva je pak zveřejněna na webu (Fotogalerie) a je zařazena do kroniky odboru.

Fotky vítány + k nim popisky (kvůli zařazení do kroniky). Vyfocení účastníci musí souhlasit se zveřejněním na webu (stačí ústně). Pokud si to rozmyslí, lze foto ihned smazat z webu.

Zvlášť povedené fotky, které by bylo možné nabídnout do místních novin, pošlete v původním rozlišení. Počítám s tím, že autor fotky a vyfotografovaní s tím jsou srozuměni.

Pokud chcete přidávat popisky přímo k fotkám, číslujte je, např.: 1 Hrad, 2 U potoka atd. Jinak se popisky automaticky řadí podle abecedy a jsou časově na přeskáčku. Pokud nedáváte popisky, fotky se řadí podle čísla z fotoaparátu, tedy správně časově po sobě. Popisky lze poslat i ve zvláštním souboru. 

 

Vyúčtování                      

zpět

Po akci je třeba vyplnit a podepsat tiskopis Vyúčtování akce KČT Poděbrady a předat v písemné podobě spolu s doklady k proplacení Pavlu Polnickému, nejlépe cca půl hodiny před výborovou schůzí. Termíny schůzí:  3.1., 25.1., 28.2. (za březen), 4.4., 2.5., 6.6., 4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 31.10. (za listopad), 5.12. Vyúčtování je třeba odevzdat včas (do měsíce po akci) kvůli uzavření účetnictví. 

 Tiskopis vyplnit i tehdy, když nejsou žádné výdaje k účtování a včetně nečlenů - hostů (jsou také pojištěni). Slouží jako doklad pro případ pojistné události.

Pozor! V současnosti je k dispozici upravený formulář (ke stažení dole na této stránce). Hromadné jízdenky/ vstupenky zde neuvádějte ani nerozpočítávejte. Uvedete je až pod seznam účastníků.

 Nečlenové si hradí vše sami. Uvádějte je až na konci seznamu (jsou tu kvůli pojištění, nikoliv kvůli vyúčtování). Pokud lze, nezahrnujte je do hromadných vstupenek/ jízdenek.

Jízdenky. U jednotlivých jízdenek vypisujte u každého člena všechny celé částky uvedené na jízdenkách (např. 27,53,61), v následující rubrice uveďte  součet uvedených částek (141). Vyplacenou částku jízdného dle dolní tabulky uveďte v další kolonce (v tomto případě 50,-Kč).  Na každou jízdenku napište vpravo nahoře pořadové číslo uvedené v seznamu před jménem člena.   Usnadňuje to kontrolu nejen při vyúčtování, ale hlavně při čerpání dotace od města (pracovnice městského úřadu kontroluje každou jednotlivou jízdenku).  Jízdenky nenalepujte ani nesešívejte.

Vstupenky. Pokud se někde stane, že si musí vstupenku koupit každý sám a nelze dostat potvrzení na celou zaplacenou částku, potom vstupenka slouží jako doklad k proplacení. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatní

zpět

Vedoucí výletu řeší příp. mimořádné události (úrazy). Měl(a) by mít u sebe základní zdravotní vybavení (náplast, obvaz, dezinfekce, příp. pružné obinadlo).  Organizovaní turisté i hosté se akce účastní na vlastní nebezpečí, jsou však během plánovaných akcí našeho odboru pojištěni, podmínky viz:    KČT - Pojištění - online, výhody, Alpenverein (kct.cz)

 

 

 

Soubory ke stažení

OznačeníVelikostDatum
Vyúčtování akce KČT-2.docx42,5 kB04.01.2023 19:08
 
© kctpodebrady.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma