Login:
Heslo:
 
Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
Hodně úspěchů a turistických kilometrů v roce 2023
Hledat
Navigace: Klub českých turistů Poděbrady > Turistické informace > Informace pro vedoucí výletů

Informace pro vedoucí výletů

Plány výletů

Vedoucí mají možnost ohlásit své výlety dopředu - zpravidla jeden výlet na měsíc pro jednoho vedoucího (datum, hlavní body trasy, terén, kilometráž, vedoucí). Lze avízovat i více termínů, pokud však dojde ke kolizi termínů, je nutná domluva, buď přese mne nebo přímo mezi vedoucími výletů. Každý vedoucí by měl mít možnost obsadit alespoň jeden termín v každém měsíci. 
Neobsazené termíny v jednotlivých měsících lze pak doplnit do stanoveného dne, obvykle do 6. dne v měsíci, který předchází měsíci konání výletu. Měsíční přehledy budou pak odeslány do místního tisku a zveřejněny na webu a na nástěnce.
 
 Předběžný plán na měsíc - rezervace termínů na výlety 
  

Termíny na únor 2023  

8.2.2023 (st) Zámek Berchtold Kunice-Vidovice (minizoo, minihrady aj.), 9 km, Zůra - Cvrková

11.2.2023 (so) Riegrova stezka, 11 km, Nováková

15.2.2023 (st) Naučná stezka kocoura Mikeše (Hrusice), 10 km, Zůra, Cvrková

18.2.2023 (so) Putování za Santinim, (Kolo,kolo mlejnský, KČT Karlov, oddíl TurBan), 9 km, Formánková

22.2.2023 (st) Milovice - procházka po vojenské historii, 8 km, Zůra - Cvrková

25.2.2023 (so) S Trilobitem zimou nezimou (KČT Trilobit Barrandov), cíl: Praha-Modřany (U tří bernardýnů), 6-25 km, Zůra - Cvrková

Termíny na březen 2023

Bude-li mít někdo jiný v těch termínech akci, přeložím ji na jindy. Formánková

Každý vedoucí by měl mít možnost aspoň jednoho termínu. Uzávěrka bude cca 6.2. Doporučuji vyznačit 1-2 termíny, které nelze měnit, ostatní pak lze považovat za volné. (Kusák)

1.3.2023 (st)  Zámek Sychrov (nový zámecký okruh), 5 km, Zůra - Cvrková

8.3.2023 (st)  Lázně Bohdaneč - Gočárův okruh, Formánková

11.3.2023 (so)  Smetanovou stezkou (Loučeň, Středočeská desítka), Chlubnová termín nelze měnit

15.3.2023 (st)  Vlašim, ParaZoo, zámecký park, 7 km, Zůra - Cvrková 

18.3. 2023 (so) Někde tady bude tradiční termín pro výlet za bledulemi (ved. Sehnalová) 

19.3.2023 (ne) Výstava cestovního ruchu Holiday World, Formánková, pro turisty zdarma, viz: 

Nedělní bezplatný vstup s platným průkazem člena KČT HOLIDAY WORLD & REGION WORLD

termín nelze měnit

22.3.2023 (st)  Praha - okolo Botanické zahrady, Formánková

25.3.2023 (so)   Zábřeh na Moravě - údolím Moravské Sázavy, 12,5 km, Nováková

29.3.2023 (st)  Muzeum klasického knihařství Rožďalovice + zámek, 6 km, Zůra, Cvrková

Termíny na duben 2023

Bude-li mít někdo jiný v těch termínech akci, přeložím ji na jindy. Formánková

Takže neváhejte a obsazujte termíny. Uzávěrka bude cca 6.3. Doporučuji vyznačit 1-2 termíny, které nelze měnit, ostatní pak lze považovat za volné. (Kusák)

1.4.2023 (so)  Za povidlovým koláčem, (KČT Benešov), Konopiště, 10 km, Zůra - Cvrková, termín nelze měnit

5.4.2023 (st)  Hrad Svojanov, Formánková

7.4.2023 (pá - velikonoce), K pramenům Rokytky  (Středočeská desítka), 9 km, Sehnalová termín nelze měnit

12.4.2023 (st)  Zámek Bon repos (Stará Lysá), prohlídka zámku a parku, 7 km, Zůra - Cvrková

15.4.2023 (so), Zámek Jemniště, Formánková

19.4.2023 (st)  Hradeckými lesy, Formánková

22.4.2023 (so), Zdice (jarní sraz turistů - Středočeská desítka) - spojené s pochodem, vedoucí (předběžně): Chlubnová termín nelze měnit

26.4.2023 (st)  Dobrodružná stezka malého Dobše (Dobšice), 6-8 km, Zůra - Cvrková

29.4.2023 (so), Antonínov - protržená přehrada - Desná, 14 km, Nováková

Termíny na květen 2023

3.5.2023 (st)  Zřícenina hradu Michalovice - naučná stezka, 8 km, Zůra - Cvrková

6.5.2023 (so)  Plavy - Navarov - Jesenný - Palackého stezka, 10 km, Nováková

10.5.2023 (st)  Minerální prameny (Sadská - Kersko), Kusák

13.5.2023 (so)  Křinec - Chotuc (jarní květena), Sehnalová, příp. upravit dle kvetení vstavačů, kamejek a klokočí 

17.5.2023 (st)  Arboretum Makču Pikču (Paseky) s výkladem od majitele, 5-10 km, Zůra - Cvrková

31.5.2023 (st)  Kutná Hora - Kaňk, 7 km, Zůra - Cvrková

Termíny na červen 2023

10.6.2023 (so)  Stezkou Bohumila Hrabala (KČT Kostomlaty), 10 km, Zůra - Cvrková

21.6.2023 (st)  Votice (Motýlárium + zámek), 5 km, Zůra - Cvrková

Termíny na červenec 2023

Termíny na srpen 2023

19.8.2023 (so)  Letním Polabím (KČT Kostomlaty), Mělník, 11 km, Zůra - Cvrková

Termíny na září 2023

13.9.2023 (st)  Trollí stezka v Kamenici, 8 km, Zůra - Cvrková

16.9.2023 (so)  Tour de Poděbrady termín nelze měnit

20.9.2023 (st)  Zámek Vysoká Lhota (sbírka kočárů), 7 km, Zůra - Cvrková

27.9.2023 (st)  Stezka v Želízech, 10 km, Zůra - Cvrková

30.9.2023 (so), Slaný (Po stopách dřevěných zvoniček - Středočeská desítka), předběžně: Nováková

Termíny na říjen 2023

4.10.2023 (st), Z Teletína na vyhlídku Máj, 7 km, Zůra - Cvrková

7.10.2023 (so), Sion, Formánková

11.10.2023 (st), Kokořín, jeskyně Klemperka, 7 km, Zůra - Cvrková

18.10.2023 (st), Naučná stezka Vinoř + Jenštejn, 9 km, Zůra - Cvrková

Termíny na listopad 2023

8.11.2023 (st), Kohoutův mlýn, Červené Pečky (NS), 8 km, Zůra - Cvrková

22.11.2023 (st), TAJNÝ výlet s překvapením, 12 km, Zůra - Cvrková

25.11.2023 (so), Podzimní setkání turistů Středočeské oblasti - Středočeská desítka), místo zatím neurčeno, spojené s pochodem - obsadíme podle okolností.

Termíny na prosinec 2023

 Přehled proplácení příspěvků na dopravu, vstupné a ubytování našim členům při účasti na akcích KČT Poděbrady od ledna 2023.
 
Nezapomeňte vybrat a uschovat jízdenky (podepsané), vstupenky, potvrzení a přiložit je k vyúčtování (seznam účastníků).
Jízdné:     Doporučuje se využívat pásmové jízdenky PID, pokud lze. Při cestě do Prahy mohou osoby nad 65 let kupovat pouze do první stanice v Praze (rychlík: Vysočany nebo Libeň, osobní vlak: Horní Počernice) = 6 pásem
 
Jízdní kola: Proplatit polovinu přepravného
 
1.  Příspěvky pro účastníky akcí (členy KČT Poděbrady)
 

jízdné                   do 59,-       60 – 79                 80-99          100 a více

příspěvek             0                 30                         40               50

 

(počítá se podle skutečně zaplaceného jízdného za celý výlet, nutno doložit podepsanými jízdenkami)

Vedoucí výletu dostane proplacené celé jízdné.

Při příštím zdražení jízdného bude výše příspěvků znovu projednána.

 

vstupné      proplácet celé vstupné, max. 100,- Kč  (startovné na pochodech se neproplácí, členové KČT již mají slevu)

 

Odměny vedoucím výletů – neproplácet, příp. odměny uvážit na konci roku podle finanční situace

 
 
 
Všeobecné informace pro vedoucí výletů
 
Nahlásit výlet do plánu (do 5. v předchozím měsíci) mailem: alex.kusak@seznam.cz (Cíl nebo trasa/ Datum/ Počet km/ Vedoucí). 
 
Cca týden před akcí poslat na stejný mail podrobnější informace (Název výletu/ datum/ Sraz – kdy a kde/S sebou: /Trasa a počet km, příp. obtížnost terénu/ Návrat/ Vedoucí/. Pro případ nutnosti i "únikové" zkracující trasy, jsou-li možné.
 
Na místě srazu se doporučuje dát všem účastníkům tel. číslo vedoucí(ho). Během akce platit případné vstupné (pokud možno hromadnou vstupenku) a vybrat od účastníků částku přesahující 150,- Kč (pouze do této výše lze vstupné nechat proplatit). Na konci cesty vybrat jízdenky podepsané od účastníků a proplatit jim 50 % ceny jízdenky (viz pokyny výše), vedoucí dostane proplacenou celou hodnotu jízdenky.
 
Po výletu (co nejdřív) poslat zprávu (počet účastníků-členů a hostů, počet kilometrů, popis výletu – podle vlastního uvážení) na mail alex.kusak@seznam.cz . Podle možnosti poslat fotografie z výletu (cca 10). Pokud chcete přidávat popisky, číslujte je, např.: 1 Hrad, 2 U potoka atd. Jinak se popisky automaticky řadí podle abecedy a jsou časově na přeskáčku. Pokud nedáváte popisky, fotky se řadí podle čísla z fotoaparátu, tedy správně časově po sobě.
 
                         Pokyny k vyúčtování akcí KČT Poděbrady
 
Po akci je třeba vyplnit a podepsat tiskopis Vyúčtování akce KČT Poděbrady a předat v písemné podobě spolu s doklady k proplacení Pavlu Polnickému. Tiskopis vyplnit i tehdy, když nejsou žádné výdaje k účtování a včetně nečlenů - hostů (jsou také pojištěni). Slouží jako doklad pro případ pojistné události.
 
Pozor! V současnosti je k dispozici upravený formulář (ke stažení dole na této stránce). Hromadné jízdenky/ vstupenky zde neuvádějte ani nerozpočítávejte. Uvedete je až pod seznam účastníků.
 Nečlenové si hradí vše sami. Uvádějte je až na konci seznamu (jsou tu kvůli pojištění, nikoliv kvůli vyúčtování). Pokud lze, nezahrnujte je do hromadných vstupenek/ jízdenek.
Jízdenky. U jednotlivých jízdenek vypisujte u každého člena všechny celé částky uvedené na jízdenkách (např. 27,53,61), v následující rubrice uveďte  součet uvedených částek (141). Vyplacenou částku jízdného dle dolní tabulky uveďte v další kolonce (v tomto případě 50,-Kč).To platí pro osoby nad 65 let a majitele IN 50.   Na každou jízdenku napište vpravo nahoře pořadové číslo uvedené v seznamu před jménem člena.   Usnadňuje to kontrolu nejen při vyúčtování, ale hlavně při čerpání dotace od města (pracovnice městského úřadu kontroluje každou jednotlivou jízdenku).  Jízdenky nenalepujte ani nesešívejte.
Vstupenky. Pokud se někde stane, že si musí každý sám vstupenku koupit a nelze dostat potvrzení na celou zaplacenou částku, potom vstupenka slouží jako doklad k proplacení. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doporučuji zkontrolovat na webu (v nástěnce) vyvěšený výlet a v případě chybného údaje ihned upozornit, abych mohl chybu opravit.
 
Vedoucí výletu řeší příp. mimořádné události (úrazy). Měl(a) by mít u sebe základní zdravotní vybavení (náplast, obvaz, dezinfekce, příp. pružné obinadlo).  Organizovaní turisté i hosté se akce účastní na vlastní nebezpečí, jsou však během plánovaných akcí našeho odboru pojištěni, podmínky viz:    KČT - Pojištění - online, výhody, Alpenverein (kct.cz)
 

Soubory ke stažení

OznačeníVelikostDatum
Vyúčtování akce KČT-2.docx42,5 kB04.01.2023 19:08
 
© kctpodebrady.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma